เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
1.รับสมัครผู้จบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 2 ปีครึ่ง ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 120,000 บาท เทียบโอนหน่วยกิตได้ประมาณ 39 หน่วยกิต ค่าเทียบโอนเพียง 1,500 บาท
2.รับสมัครผู้จบการศึกษา อนุปริญญา
สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 150,000 บาท เทียบโอนหน่วยกิตได้ประมาณ 15 หน่วยกิต ค่าเทียบโอนเพียง 2,000 บาท
3.รับสมัครผู้จบการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปีครึ่ง ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 191,800 บาท
#สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
เรียน เสาร์,อาทิตย์ เวลา 9.00 -17.00 น. และอังคาร,พฤหัส เวลา 17.30 - 20.30 น.
การบรรยายผสมผสานทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
tel. 085 220 9757