ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2566 อาจารย์แนะแนว และผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน TCAS66 Open House Suan Dusit University วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมอาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานพบกับ กิจกรรมแนะนำคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร/สาขาวิชาที่น่าสนใจ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน

สแกน qr code (ด้านล่าง) หรือส่งแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://bit.ly/3fnLRxd

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ทัก inbox https://www.facebook.com/SDU.MSci/ หรือ https://www.facebook.com/dusit.ac.th SDU Service Center : โทร. 02 244 5555