สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio
1. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ได้ที่ https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

2. การชำระค่ายืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin จากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2566

3. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ในระบบออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม รอบที่ 1 Portfolio

1. การชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 4,000 บาท
– สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์กับทาง TCAS แล้ว สามารถ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ ของ ม. ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ผ่านการสแกนชำระ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2566

2. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
– รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์กับทาง TCAS แต่สนใจเข้าศึกษาต่อกับทาง ม. ให้ดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 022445175

3. การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 7,000 บาท
– ชำระค่าธรรมเนียมเเรกเข้า ผ่านการสแกนชำระ ได้ถึง 6 มีนาคม 2566
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.022445175 หรือ 022445234

กำหนดการต่างๆ ดูได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=55

นักศึกษาใหม่ สามารถซื้อเครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา
และ ถ่ายภาพชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้ในการรายงานตัวในระบบ online ตามรายละเอียดนี้

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำหน่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษา และเครื่องหมายนักศึกษา เปิดทำการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. – 16.30 น. สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Line : @sdubooks มีบริการจัดส่งไปรษณีย์ไทย (EMS) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 022444520 , 022445421

กองประชาสัมพันธ์ เปิดบริการถ่ายภาพชุดนักศึกษา ทุกวันจันทร์ ติดต่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 022445100, 022445555

นักศึกษาที่รายงานตัวเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 แล้ว แต่ยัง Up load เอกสารและรูปถ่ายชุดนักศึกษาไม่ครบ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 สิงหาคม 2566 เข้าสู่ระบบได้ที่
https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline&fbclid=IwAR0V398g7K6p6b8PjKnVoJeuO1RE5gI6qcGyQbwRJnoo82SAQOWXexkcP-E