ช่องทางการชำระค่าสมัคร (สมัคร 1 อันดับ 300 บาท สมัคร 2 อันดับ 500 บาท) โดยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Application หรือชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระได้ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชำระภายในวันที่ 18 มกราคม 2566

การตรวจสอบการชำระค่าสมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ