ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันและเวลาตามประกาศนี้ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดวันเวลาสถานที่สอบ
การสอบข้อเขียน
วัดความถนัดทางวิชาชีพครู
(จำนวน 60 ข้อ)
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
เวลา 10.00 – 11.30 น.
ห้องสอบที่ 1 ลำดับที่ 1 – 25 ห้อง 232
ห้องสอบที่ 2 ลำดับที่ 26 – 50 ห้อง 233
อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
การสอบสัมภาษณ์
คุณลักษณะและบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถและจิตวิญญาณของความเป็นครู
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ห้องสอบที่ 1 ลำดับที่ 1 – 17 ห้อง 232
ห้องสอบที่ 2 ลำดับที่ 18 – 35 ห้อง 233
ห้องสอบที่ 3 ลำดับที่ 36 – 50 ห้อง 234
อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครยังไม่ครบ ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานการสมัครมาส่งกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.