สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio อย่าลืม! ยืนยันสิทธิ์ในระบบTCAS ได้ที่ https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

ศึกษารายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 Portfolio ได้ที่ https://help.mytcas.com/article/257-assertion-portfolio