คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 (รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล)
เปิดรับสมัคร รอบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2566
สมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init#
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Service Center โทร. 022445555