คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อ ตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. เข้าระบบตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin
2. เข้าระบบรายงานตัว online ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline

ผู้ผ่านการคัดเลือก ติดตามกำหนดการต่างๆ ได้ที่