สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota
1. ตรวจสอบรายชื่อและชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 4,000 บาท ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin  ช่องทางการชำระ สแกน QR CODE ชำระผ่าน mobile banking ชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ชำระที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.) จากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในระบบออนไลน์ หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว 1 วันทำการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 พฤษภาคม 2566

2. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ได้ที่ https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

3. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ในระบบออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 7,000 บาท ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.022445175 หรือ 022445234

กองประชาสัมพันธ์ เปิดบริการถ่ายภาพชุดนักศึกษา ทุกวันจันทร์ ติดต่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 1
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 022445100, 022445555

นักศึกษาใหม่ สามารถซื้อเครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา
และ ถ่ายภาพชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้ในการรายงานตัวในระบบ online ตามรายละเอียดนี้

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำหน่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษา และเครื่องหมายนักศึกษา เปิดทำการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. – 16.30 น. สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Line : @sdubooks มีบริการจัดส่งไปรษณีย์ไทย (EMS) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 022444520 , 022445421

นักศึกษาที่รายงานตัวเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 แล้ว แต่ยัง Up load เอกสารและรูปถ่ายชุดนักศึกษาไม่ครบ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 สิงหาคม 2566 เข้าสู่ระบบได้ที่
https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline&fbclid=IwAR0V398g7K6p6b8PjKnVoJeuO1RE5gI6qcGyQbwRJnoo82SAQOWXexkcP-E