สำหรับน้องๆ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota

1. ตรวจสอบรายชื่อและชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 4,000 บาท ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu… ช่องทางการชำระ สแกน QR CODE ชำระผ่าน mobile banking ชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ชำระที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.) จากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในระบบออนไลน์ หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว 1 วันทำการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 พฤษภาคม 2566

2. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ได้ที่ https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

3. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ในระบบออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 7,000 บาท ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu… ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.022445175 หรือ 022445234

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=1899