มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัครระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2566
ทั้งในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาลำปาง นครนายก หัวหิน ตรัง
สมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y#
ดูรายละเอียดเกณฑ์ของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาได้ที่

ประกาศเพิ่มเติม รอบที่ 4 Direct Admission เปิดรับเพิ่มเติม 1 หลักสูตร 3 สาขาวิชา :

กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Direct Admissionรายละเอียดสําหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 4 Direct Admission