เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกตินอกเวลาราชการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

🔥🔥เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2565

✅รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา
✅รับสมัครผู้จบการศึกษา อนุปริญญา
✅รับสมัครผู้จบการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
⛳️เรียน เสาร์,อาทิตย์ เวลา 9.00 -17.00 น. และอังคาร,พฤหัส เวลา 17.30 – 20.30 น. (เรียนสี่วันต่อสัปดาห์)
📌ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
📌แจกเอกสาร/ตำรา/หนังสือ ทุกรายวิชา
การบรรยายผสมผสานทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์
☎️ 0852209757