มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 1 Portfolio : วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2567
รอบที่ 2 Quota : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567
รอบที่ 3 Admission : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 4 Direct Admission : ติดตามกำหนดการจากประกาศมหาวิทยาลัยฯ

ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถดูเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=843
สมัครเรียนได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Suan Dusit Service Center
โทร.0 2244 5555 Line : @suandusit
https://www.facebook.com/dusit.ac.th