คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 1 (รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567

  • หลักสูตรนี้ เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ศึกษาคุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัครได้จากรายละเอียดด้านล่าง
  • ระยะเวลาการอบรม 6 เดือน รวม 510 ชั่วโมง
  • ภาคทฤษฎี 150 ชั่วโมง เรียนเฉพาะ เสาร์- อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2567
  • ภาคปฏิบัติเรียน 360 ชั่วโมง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ฝึกงานทั้งในห้องปฏิบัติการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์​ โรงพยาบาลและสถานพยาบาลผู้สูงอายุ​
  • ผู้ผ่านการอบรมได้รับประกาศนียบัตรและมีโอกาสทำงานในสถานพยาบาล​ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งพนักงานผู้ดูแล

    สนใจสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เข้าสู่ระบบการสมัคร เมนู สมัครเรียน Click หรือ เข้าที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y#

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 024239460