โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เลือกเมนู สมัครเรียน
หรือ เข้าสู่ระบบรับสมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/law.ah.suandusit