คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาการอบรม 17 วัน 130 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 7-14 พฤษภาคม 2567
ภาคปฏิบัติ 15-29 พฤษภาคม 2567

  • หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6 /ปวช. แล้ว และว่างงาน ผู้ผ่านการอบรมได้รับประกาศนียบัตร และมีโอกาสเข้าทำงานในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำแหน่งพนักงานธุรการ
  • สมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เข้าสู่ระบบการสมัคร เมนู สมัครเรียน Click หรือ เข้าที่
  • https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y#

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://tcas.dusit.ac.th/?p=3241
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 024239476