โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 🔥🔥เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท
สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 📌สมัครผ่านออนไลน์ที่👉https://bit.ly/3jBrQ3k
สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-4163 หรือ 089-6880865