มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission
รับสมัคร : 6 – 12 พฤษภาคม 2567 สมัครเรียนได้ที่ www.mytcas.com

Check List หลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
– วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1
– วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2
– วันที่ 20-21 พฤษภาคม 256 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ที่ www.mytcas.com
– วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 สาขาวิชาเท่านั้น คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
– วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 1
– วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อประเมินคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 สาขาวิชาเท่านั้น คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
– วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 2

– วันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567 ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 4,000 บาท ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin 

– วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567 การรายงานตัวนักศึกษา onlineและชำระค่ารรมเนียมแรกเข้า 7,000 บาท ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline

ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS  โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566  เป็นต้นไป ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.mytcas.com
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน ได้ที่ Suan Dusit Service Center
โทร. 02 244 5555 Line : @suandusit