โรงเรียนการเรือน ขอเชิญน้องๆเข้าร่วม กิจกรรม Culinary School OPEN HOUSE TCAS 66ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://forms.gle/3BTwYrxrnH9ZSYSb9

———————————————————

จัดในรูปแบบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

กิจกรรมวันแรก

📖 รับชมวีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรโรงเรียนการเรือน พร้อมให้คำแนะนำการเลือกหลักสูตร

📖 เปิดแหล่ง “ทุนการศึกษา”

📖 แนะนำแหล่งฝึกงานภายใต้ “คู่ความร่วมมือ” ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา

📖 “เขียน Portfolio อย่างไร” ให้เป็นนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

———————————————————

กิจกรรมวันที่สอง

👨‍🍳 สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง ในห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมรับประกาศนียบัตร

———————————————————

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผ่านช่องทาง Facebook โรงเรียนการเรือน และ Email ที่ลงทะเบียนไว้

**น้อง ๆ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน จะได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนการเรือน