สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio
ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=429
สมัคร online : https://tcas.dusit.ac.th
ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 – 18 มกราคม 2566

พร้อมแล้วสำหรับการต้อนรับสมาชิกใหม่ เน้นคนสนใจจริง หน้าตาแจ่มใส ใจสร้างสรรค์
Portfolio น้องพร้อม Upload : https://forms.gle/XdgyGcxBdas7YYbQ8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทักแชท คุยกันได้ที่ : https://www.facebook.com/dBizTechSDU
มาสร้างมิตรกันที่นี่ #dBizTECH #SDU #สวนดุสิต