สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio
ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=429
สมัคร online : https://tcas.dusit.ac.th
ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 – 18 มกราคม 2566

น้องๆที่สนใจเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบิน สามารถเลือกสถานที่เรียนได้ที่
– กรุงเทพฯ โดยชั้นปีที่ 1-2 เรียนที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 3-4 เรียนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ https://www.facebook.com/EHT.SDU
– ศูนย์การศึกษาลำปาง https://www.facebook.com/AIRLINELAMPANG
– ศูนย์การศึกษาหัวหิน https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99-Sdu-Hhq-164078327014