ศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio :
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650410211002A

– หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650406610201A

สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th เข้าระบบรับสมัครได้ที่ เมนู สมัครเรียน Click หรือ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y
ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2566 – 18 มกราคม 2567

ติดตามขั้นตอนต่างๆ ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DusitTrang

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
https://www.facebook.com/CulinaryArtTrang
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล https://www.facebook.com/HalalFoodBusiness