ศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
2. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล
ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=429
สมัคร online : https://tcas.dusit.ac.th
ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 – 18 มกราคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DusitTrang
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ https://www.facebook.com/CulinaryArtTrang
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล https://www.facebook.com/HalalFoodBusiness