ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission
| | |

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission

กลุ่มที่ 1 หลักสูตร/สาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจสอบช่องทางสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่ กลุ่มที่ 2 หลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ สามารถชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน ได้ที่ Suan Dusit Service Centerโทร. 02 244 5555 Line : @suandusit 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission
| | | |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admissionรับสมัคร : 6 – 12 พฤษภาคม 2567 สมัครเรียนได้ที่ www.mytcas.com Check List หลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก– วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 – วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2– วันที่ 20-21 พฤษภาคม 256 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ที่ www.mytcas.com– วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 สาขาวิชาเท่านั้น คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และ…