ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 20และ 25 พฤษภาคม 2566 ผ่านทาง www.mytcas.com

ขั้นตอนหลังจากตรวจสอบรายชื่อฯ

 1. ยืนยันสิทธิ์ /บริหารจัดการสิทธิ์ ในระบบ TCAS ภายในวันที่ 20-21 และ 27 พ.ค. 2566
 2. ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ค. 2566 ได้ที่ https://goo.gl/5kXbiQ
  เฉพาะสาขาวิชา ที่ต้องสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน
  – สาขาวิชาการประถมศึกษา (ในมหาวิทยาลัยฯ, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษาลำปาง นครนายก )
  – สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ในมหาวิทยาลัยฯ, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษาลำปาง นครนายก )
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต *ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=1962
  โดยการจัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 มิ.ย. 2566
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  – กลุ่ม 1 สำหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ประกาศผลวันที่ 30 พ.ค. 2566 https://goo.gl/5kXbiQ
  – กลุ่ม 2 สำหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่การสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ประกาศผลวันที่ 7 มิ.ย. 2566 https://tcas.dusit.ac.th/
 4. เข้าระบบชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 4,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2566 – 15 มิ.ย. 2566 ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin สแกนจ่ายได้ รอเข้าระบบ 1 วันทำการ
 5. จากนั้นเข้าระบบ รายงานตัวนักศึกษา online และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 7,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2566 – 16 มิ.ย. 2566 ได้ที่https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline ( ในขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ สามารถ กดข้ามขั้นตอนการ up load รูปถ่ายชุดนักศึกษา ม.สวนดุสิตได้ หากยังไม่ได้ ซื้อชุดและถ่ายรูปนักศึกษา สามารถกลับมา up load รูปได้ภายใน 15 สิงหาคม 2566 ทาง ม. จะดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาหลังจากที่มีรูปในระบบฯ) สแกนจ่ายได้ สถานะการชำระ รอเข้าระบบ 1 วันทำการ

  *ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) ชำระช่วงใกล้เปิดภาคเรียน โดยสามารถแบ่งชำระได้ 3 งวดในระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th (มหาวิทยาลัยฯจะมีชี้แจงการเข้าใช้งานระบบฯ)

  **เพื่อมิให้เป็นการพลาดขั้นตอนต่างๆ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=1987
  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.022445175 หรือ 022445234

การถ่ายภาพชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้ในการรายงานตัวในระบบ online ตามรายละเอียดนี้

กองประชาสัมพันธ์ เปิดบริการถ่ายภาพชุดนักศึกษา ทุกวันจันทร์ ติดต่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 1
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 022445100, 022445555 ***ขออภัยในความไม่สะดวก วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 ปิดบริการถ่ายภาพเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ***

การซื้อชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำหน่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษา และเครื่องหมายนักศึกษา เปิดทำการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Line : @sdubooks มีบริการจัดส่งไปรษณีย์ไทย (EMS) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 022444520 , 022445421 ***ขออภัยในความไม่สะดวก วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 ปิดบริการถ่ายภาพเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ***

การแก้ไขเอกสารและรูปถ่ายสำหรับการรายงานตัวนักศึกษา Online

นักศึกษาที่รายงานตัวเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 แล้ว แต่ยัง Up load เอกสารและรูปถ่ายชุดนักศึกษาไม่ครบ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 สิงหาคม 2566 เข้าสู่ระบบได้ที่
https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline&fbclid=IwAR0V398g7K6p6b8PjKnVoJeuO1RE5gI6qcGyQbwRJnoo82SAQOWXexkcP-E