มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567  รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร : 2 สิงหาคม 2566  – 18 มกราคม 2567 ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร/เกณฑ์/กำหนดการ และ สมัครผ่าน Online  ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th

ขั้นตอนสมัครเรียนสวนดุสิต รอบที่ 1 Portfolio :

1. เข้าสู่เวบไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ -> https://tcas.dusit.ac.th
2. ศึกษารายละเอียดคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/การส่งแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ดูรายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507 หรือเมนู เกณฑ์การรับสมัคร เลือก รอบที่ 1  Portfolio  https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=843
3. เข้าสู่ระบบการรับสมัคร เลือกเมนู สมัครเรียน https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566  – 18 มกราคม 2567
4. เข้าสู่การสมัคร โดยเลือกเมนู  “สมัครเรียน ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio (Click ที่นี่)” จากนั้นเลือกหลักสูตร/ สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียนเป็นอันดับที่ 1   โดยสามารถสมัคร ได้ไม่เกิน  2  อันดับ
5. กรอกรายละเอียดข้อมูลในระบบรับสมัคร และหากต้องการสมัครสาขาวิชาอันดับที่2 สามารถเลือกสมัครได้ในขั้นตอนนี้  จากนั้น กดยืนยันการสมัคร
6. การชำระค่าสมัคร (สมัคร 1 อันดับ 300 บาท  สมัคร 2 อันดับ 500 บาท) โดยการสแกน  QR Code จากใบสมัคร ชำระผ่าน Mobile Application  หรือชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ  หรือชำระได้ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7. ตรวจสอบการชำระค่าสมัครได้ที่  https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดทำการ)
8. หลังจากการสมัครในระบบ  ผู้สมัครจัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้กับทางหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร ตามรายละเอียดที่ระบุในเกณฑ์การรับสมัคร https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=843
9. การสอบสัมภาษณ์ หลังจากทำการสมัครชำระเงินและส่ง แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบกำหนดการและช่องทางสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา Clickที่นี่ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
10. ผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ศึกษาประกาศเพิ่มเติม ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2544
11. สำหรับผู้สมัครที่สอบสัมภาษณ์แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะมีการประกาศผลการคัดเลือก ทุกวันพุธ ตั้งแต่พุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin และผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 4,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2567
12. การรายงานตัวนักศึกษา onlineและชำระค่ารรมเนียมแรกเข้า 7,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginStudentOnline
13. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS  โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566  เป็นต้นไป ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.mytcas.com
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน ได้ที่ Suan Dusit Service Center
โทร. 02 244 5555 Line : @suandusit