กลุ่มที่ 1 หลักสูตร/สาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจสอบช่องทางสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

กลุ่มที่ 2 หลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ สามารถชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน ได้ที่ Suan Dusit Service Center
โทร. 02 244 5555 Line : @suandusit