มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาธุรกิจการบิน
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650611620201A

สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th เข้าระบบรับสมัครได้ที่ เมนู สมัครเรียน Click หรือ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y

ติดตามขั้นตอนต่างๆ ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=3110
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064404952936