มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาธุรกิจการบิน
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650611620201A

สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th เข้าระบบรับสมัครได้ที่ เมนู สมัครเรียน Click หรือ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y

สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนสาขาธุรกิจการบิน✈️✈️ และอยากมีที่เรียนก่อนใคร เปิดให้สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษรอบ Online Interview for Airline Business Dek67 กำหนดสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566เป็นต้นไป (สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meething) แจ้งผลสอบสัมภาษณ์ทันที!
การสอบในครั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ในระบบ TCAS ลงทะเบียนสมัครสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedeL-XLjmEr6cORPUxmTgj0Yumz2Sdzq8GqbGq_NadDa3Kmg/viewform

ติดตามขั้นตอนต่างๆ ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064404952936