ศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota :

– สาขาการศึกษาปฐมวัย https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650302700601A
– สาขาวิชาการประถมศึกษา https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650302700201A
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > https://tcas.dusit.ac.th/?p=3110


สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th เข้าระบบรับสมัครได้ที่ เมนู สมัครเรียน Click หรือ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/dusitnakhonnayok