ศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio :

– สาขาการศึกษาปฐมวัย
– สาขาวิชาการประถมศึกษา
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ

– สาขาการประถมศึกษา
– สาขาวิชาการประถมศึกษา
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร > ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ

สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th เข้าระบบรับสมัครได้ที่ เมนู สมัครเรียน Click หรือ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y

ติดตามขั้นตอนต่างๆ ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/dusitnakhonnayok