มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota
| | | |

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quotaรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2567 ขั้นตอนสมัครเรียนสวนดุสิต รอบที่ 2 Quota : 1. เข้าสู่เวบไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ -> https://tcas.dusit.ac.th2. ศึกษารายละเอียดคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/การส่งแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ดูรายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=3110 หรือเมนู เกณฑ์การรับสมัคร เลือก รอบที่ 2  Quota https://tcas.dusit.ac.th/?page_id=8433. เข้าสู่ระบบการรับสมัคร เลือกเมนู สมัครเรียน https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  – 10 เมษายน 25674. เข้าสู่การสมัคร โดยเลือกเมนู  “สมัครเรียน ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota (Click ที่นี่)” จากนั้นเลือกหลักสูตร/ สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียนเป็นอันดับที่ 1   โดยสามารถสมัคร…